KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU


KHÁCH HÀNG CHÍNH PHỦ

Bao gồm các Bộ, Ban, Ngành và các cơ quan nhà nước khác  

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Bao gồm các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước  

KHÁCH HÀNG TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Bao gồm các ngân hàng, công ty tài chính  

KHÁCH HÀNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Bao gồm các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công An và Bộ Quốc Phòng  

GIỚI THIỆU


Công ty Cổ phần EcoIT được đăng ký thành lập ngày 29/4/2010 là một Công ty tin học chuyên cung cấp phần mềm, dịch vụ, hệ thống và các giải pháp về Công nghệ thông tin được sáng lập và lãnh đạo bởi các chuyên gia quản lý, chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin có cùng ý tưởng đến từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau.

TÌM HIỂU THÊM

NHỮNG CON SỐ TIÊU BIỂU+100.000

Người Dùng

+10

Năm Kinh Nghiệm

+150

Dự Án Đã Hoàn Thành

+50

Cán Bộ Nhân Viên

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


TUYỂN DỤNG - TIN TỨC


TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

ECOIT tìm kiếm 01 ứng viên vị trí nhân viên triển khai phần mềm với mức đãi ngộ hấp dẫn.

ECOIT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – URGENT

1.MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Định hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch phát triển chung cho toàn Công ty. – Đề xuất hướng phát triển, mục tiêu và chiến lược. – Điều hành hoạt động Công ty. – Xây…

ECOIT TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC  – Tư vấn cho khách hàng về các dự án CNTT/ phần mềm mảng Ngân hàng/Chính Phủ/Doanh nghiệp…. đảm bảo đạt được các mục tiêu về kinh doanh. – Tư vấn, tìm hiểu nhu cầu…

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU